Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
04/03/2023 - 08:07 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
Ngày 02/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Ngô Thị Mai Anh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Thanh Hóa . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
04/03/2023 - 08:05 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
Ngày 02/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Đàm Quốc Công được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Thanh Hóa . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG THANH HÓA
04/03/2023 - 08:01 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG THANH HÓA
Ngày 02/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Nguyễn Sỹ Nghị được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Tỉnh Thanh Hóa . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - KIÊN GIANG
01/03/2023 - 08:42 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - KIÊN GIANG
Ngày 01/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thị Tố Quyên được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Kiên Giang . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - KIÊN GIANG
01/03/2023 - 08:37 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - KIÊN GIANG
Ngày 01/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lê Văn Lên được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Kiên Giang . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG- HẬU GIANG
01/03/2023 - 08:32 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG- HẬU GIANG
Ngày 01/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lê Văn Hoài được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - KON TUM
01/03/2023 - 08:12 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - KON TUM
Ngày 24/02/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Phạm Thị Thảo Vy được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Kon Tum. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - HẬU GIANG
23/02/2023 - 11:26 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - HẬU GIANG
Ngày 17/02/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lê Thanh Tiến được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hậu Giang . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - ĐĂK NÔNG
23/02/2023 - 11:16 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - ĐĂK NÔNG
Ngày 23/02/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Phạm Thị Hoàng Trang được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Đăk Nông . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - ĐỒNG NAI
23/02/2023 - 11:09 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - ĐỒNG NAI
Ngày 01/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Đinh Quang Hiệp được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Đồng Nai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - LONG AN
23/02/2023 - 10:50 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - LONG AN
Ngày 01/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Phạm Thị Thu Duyên được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Long An . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - GIA LAI
23/02/2023 - 10:36 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC - GIA LAI
Ngày 23/02/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Võ Thị Kim Tuyết được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh GIA LAI . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo