Thông báo

Hotline: 02626277979
|
Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
27/05/2023 - 08:11 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Ngày 01/06/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Huỳnh Thị Tâm được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hồ Chí Minh. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC CÀ MAU
26/05/2023 - 10:59 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC CÀ MAU
Ngày 26/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lê Hoài Phương được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Cà Mau. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
25/05/2023 - 11:28 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
Ngày 25/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lô Văn Cảnh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
25/05/2023 - 11:26 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
Ngày 25/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Võ Thanh Dũng được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Thuận. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
25/05/2023 - 11:05 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
Ngày 25/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Trần Thị Linh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Thuận. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC QUẢNG NGÃI
23/05/2023 - 12:15 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC QUẢNG NGÃI
Ngày 23/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Từ Văn Thiên được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Quảng Ngãi. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC AN GIANG
17/05/2023 - 22:08 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC AN GIANG
Ngày 17/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Võ Nhật Linh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực An Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
15/05/2023 - 17:39 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
Ngày 15/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Nguyễn Ngọc Tây được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Thuận. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC QUẢNG NAM
15/05/2023 - 15:00 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC QUẢNG NAM
Ngày 05/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Hứa Văn Tùng được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Quảng Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC NINH THUẬN
09/05/2023 - 21:34 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC NINH THUẬN
Ngày 05/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Ngô Bích Thùy được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Ninh Thuận. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
07/05/2023 - 20:56 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
Ngày 01/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Hồ Thị Mỹ Nguyên được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Thuận. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐĂK LĂK
06/05/2023 - 16:44 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐĂK LĂK
Ngày 01/05/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Phạm Thị Hải Yến được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đăk Lăk. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo