Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
HỒ MINH ĐƯƠNG - Quản lý vùng Mekong
09/11/2023 - 09:07 Thông báo
HỒ MINH ĐƯƠNG - Quản lý vùng Mekong
Ngày 10/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà HỒ MINH ĐƯƠNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Mekong. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM NGỌC THÀNH  - Quản lý khu vực Đăk Lăk
09/11/2023 - 09:03 Thông báo
PHẠM NGỌC THÀNH - Quản lý khu vực Đăk Lăk
Ngày 10/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM NGỌC THÀNH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đăk Lăk . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGÔ THANH SƠN TRƯỜNG - Quản lý khu vực Hồ Chí Minh
08/11/2023 - 13:52 Thông báo
NGÔ THANH SƠN TRƯỜNG - Quản lý khu vực Hồ Chí Minh
Ngày 08/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGÔ THANH SƠN TRƯỜNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hồ Chí Minh . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THI TRANG - Quản lý khu vực Hà Nam
06/11/2023 - 10:14 Thông báo
NGUYỄN THI TRANG - Quản lý khu vực Hà Nam
Ngày 02/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THI TRANG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
ĐINH PHẠM BÁCH VIỆT - Quản lý khu vực Đồng Nai
06/11/2023 - 10:04 Thông báo
ĐINH PHẠM BÁCH VIỆT - Quản lý khu vực Đồng Nai
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà ĐINH PHẠM BÁCH VIỆT được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Quản lý khu vực Sóc Trăng
02/11/2023 - 15:32 Thông báo
Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Quản lý khu vực Sóc Trăng
Ngày 01/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Sóc Trăng. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Trương Diễm Phiến - Quản lý vùng Sóc Trăng
02/11/2023 - 15:30 Thông báo
Trương Diễm Phiến - Quản lý vùng Sóc Trăng
Ngày 01//2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà Trương Diễm Phiến được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý Vùng Sóc Trăng. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Trương Thành Nghĩa - GIÁM ĐÓC KINH DOANH
02/11/2023 - 15:28 Thông báo
Trương Thành Nghĩa - GIÁM ĐÓC KINH DOANH
Ngày 01/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà Trương Thành Nghĩa được H2 bổ nhiệm vị trí Giám Đốc Kinh Doanh. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Lâm Văn Đạt - Quản Lý Khu Vực Tỉnh Bình Dương
23/10/2023 - 14:18 Thông báo
Lâm Văn Đạt - Quản Lý Khu Vực Tỉnh Bình Dương
Ngày 01/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lâm Văn Đạt được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Bình Dương. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Ngô Đức Tuấn - Quản Lý Khu Vực Gia lai
23/10/2023 - 14:13 Thông báo
Ngô Đức Tuấn - Quản Lý Khu Vực Gia lai
Ngày 01/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Ngô Đức Tuấn được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Gia Lai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Nguyễn Thị Hòa - Quản Lý Khu Vực Thanh Hóa
11/10/2023 - 10:49 Thông báo
Nguyễn Thị Hòa - Quản Lý Khu Vực Thanh Hóa
Ngày 11/10/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thị Hòa được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRẦN THỊ VÂN - QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
11/10/2023 - 10:27 Thông báo
TRẦN THỊ VÂN - QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
Ngày 11/10/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Trần Thị Vân được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo