Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG BÌNH THUẬN
13/03/2023 - 09:00 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG BÌNH THUẬN
Ngày 11/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Ngô Thanh Trungc được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Bình Thuận . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
13/03/2023 - 08:53 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ VÙNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Ngày 12/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Lê Thị Nga được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Bà Rịa-Vũng Tàu . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
13/03/2023 - 08:49 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH THUẬN
Ngày 12/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Bùi Văn Nhi được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Thuận . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC LÀO CAI
13/03/2023 - 08:39 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC LÀO CAI
Ngày 12/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thị Hoài Giang được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Lào Cai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BẾN TRE
11/03/2023 - 08:01 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC BẾN TRE
Ngày 13/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bến Tre . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC HẢI PHÒNG
09/03/2023 - 15:08 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC HẢI PHÒNG
Ngày 09/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Nguyễn Đức Linh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hải Phòng. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
07/03/2023 - 08:58 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
Ngày 06/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Lê Thị Thu Thảo được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Đồng Nai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
07/03/2023 - 08:51 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
Ngày 06/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Trần Thị Ngọc được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
07/03/2023 - 08:50 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
Ngày 06/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Vũ Quốc Hưng được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
07/03/2023 - 08:48 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
Ngày 06/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Đàm Nhật Trường được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
07/03/2023 - 08:47 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC ĐỒNG NAI
Ngày 06/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Nguyễn Linh Trường được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
04/03/2023 - 08:10 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC THANH HÓA
Ngày 02/03/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Trương Xuân Tiến được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Thanh Hóa . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo