Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
PHẠM THỊ HÀ - Quản lý khu vực Thanh Hóa
09/08/2023 - 07:26 Thông báo
PHẠM THỊ HÀ - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM THỊ HÀ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN XUÂN TUYÊN - Quản lý khu vực Thanh Hóa
09/08/2023 - 07:25 Thông báo
NGUYỄN XUÂN TUYÊN - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN XUÂN TUYÊN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BÙI VĂN MINH - QUẢN LÝ VÙNG THANH HÓA
09/08/2023 - 07:24 Thông báo
BÙI VĂN MINH - QUẢN LÝ VÙNG THANH HÓA
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông BÙI VĂN MINH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
MẠC ĐÌNH TÙNG - Quản lý khu vực Hà Nội
09/08/2023 - 07:23 Thông báo
MẠC ĐÌNH TÙNG - Quản lý khu vực Hà Nội
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà MẠC ĐÌNH TÙNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hà Nội. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRẦN TRƯỜNG GIANG - Quản lý khu vực An Giang
08/08/2023 - 12:31 Thông báo
TRẦN TRƯỜNG GIANG - Quản lý khu vực An Giang
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông TRẦN TRƯỜNG GIANG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực An Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ TUẤN VŨ - Quản lý khu vực Quảng Ngãi
07/08/2023 - 11:45 Thông báo
LÊ TUẤN VŨ - Quản lý khu vực Quảng Ngãi
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ TUẤN VŨ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Quảng Ngãi. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
ĐÀO NGỌC NAM - Quản lý khu vực Lạng Sơn
07/08/2023 - 11:44 Thông báo
ĐÀO NGỌC NAM - Quản lý khu vực Lạng Sơn
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà ĐÀO NGỌC NAM được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Lạng Sơn. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM HỒ NHẤT DUY - QUẢN LÝ VÙNG BẾN TRE
07/08/2023 - 11:43 Thông báo
PHẠM HỒ NHẤT DUY - QUẢN LÝ VÙNG BẾN TRE
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM HỒ NHẤT DUY được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bến Tre. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
VÕ PHƯỚC TIẾN - Quản lý khu vực Đà Nẵng
07/08/2023 - 11:42 Thông báo
VÕ PHƯỚC TIẾN - Quản lý khu vực Đà Nẵng
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà VÕ PHƯỚC TIẾN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đà Nẵng. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ MAI ANH - Quản lý khu vực Thanh Hóa
07/08/2023 - 11:41 Thông báo
LÊ MAI ANH - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ MAI ANH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN SỸ TUẦN - QUẢN LÝ VÙNG THANH HÓA
07/08/2023 - 11:40 Thông báo
NGUYỄN SỸ TUẦN - QUẢN LÝ VÙNG THANH HÓA
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN SỸ TUẦN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ THẢO - Quản lý khu vực Đồng Nai
07/08/2023 - 11:10 Thông báo
NGUYỄN THỊ THẢO - Quản lý khu vực Đồng Nai
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ THẢO được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo