Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
LÊ DUY HẢI - Quản lý khu vực Thanh Hoá
10/08/2023 - 20:00 Thông báo
LÊ DUY HẢI - Quản lý khu vực Thanh Hoá
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ DUY HẢI được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hoá. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ THANH VÂN Quản lý khu vực Thanh Hoá
10/08/2023 - 19:58 Thông báo
NGUYỄN THỊ THANH VÂN Quản lý khu vực Thanh Hoá
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hoá. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LẠI TRUNG HIẾU - Quản lý khu vực Hà Nam
10/08/2023 - 19:56 Thông báo
LẠI TRUNG HIẾU - Quản lý khu vực Hà Nam
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LẠI TRUNG HIẾU được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ HOA - Quản lý khu vực Quảng Ninh
10/08/2023 - 19:55 Thông báo
NGUYỄN THỊ HOA - Quản lý khu vực Quảng Ninh
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ HOA được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Quảng Ninh. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
VŨ VĂN NHÂN - Quản lý khu vực Hưng Yên
10/08/2023 - 19:54 Thông báo
VŨ VĂN NHÂN - Quản lý khu vực Hưng Yên
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà VŨ VĂN NHÂN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hưng Yên. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN TRỌNG HUẤN  - QUẢN LÝ VÙNG – HƯNG YÊN
10/08/2023 - 19:53 Thông báo
NGUYỄN TRỌNG HUẤN - QUẢN LÝ VÙNG – HƯNG YÊN
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN TRỌNG HUẤN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hưng yên. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN XUÂN HOÀNG  - Quản lý khu vực Đồng Nai
10/08/2023 - 19:29 Thông báo
NGUYỄN XUÂN HOÀNG - Quản lý khu vực Đồng Nai
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN XUÂN HOÀNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
VÕ TRÍ THÀNH - QUẢN LÝ VÙNG – AN GIANG
10/08/2023 - 07:36 Thông báo
VÕ TRÍ THÀNH - QUẢN LÝ VÙNG – AN GIANG
Ngày 01/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà VÕ TRÍ THÀNH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực An Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRỊNH THỊ TỐ UYÊN  - Quản lý khu vực Thanh Hóa
09/08/2023 - 07:29 Thông báo
TRỊNH THỊ TỐ UYÊN - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà TRỊNH THỊ TỐ UYÊN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG - Quản lý khu vực Thanh Hóa
09/08/2023 - 07:28 Thông báo
PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ THÀNH- Quản lý khu vực  Thanh Hóa
09/08/2023 - 07:27 Thông báo
NGUYỄN THỊ THÀNH- Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ THÀNH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM THỊ HÀ - Quản lý khu vực Thanh Hóa
09/08/2023 - 07:26 Thông báo
PHẠM THỊ HÀ - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM THỊ HÀ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo