Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
Phạm Minh Tâm - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
18/09/2023 - 08:40 Thông báo
Phạm Minh Tâm - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Phạm Minh Tâm được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM NGỌC BẢO CƯỜNG- Quản Lý Khu Vực Bình Phước + Bà Rịa Vũng Tàu
15/09/2023 - 11:43 Thông báo
PHẠM NGỌC BẢO CƯỜNG- Quản Lý Khu Vực Bình Phước + Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Phạm Ngọc Bảo Cường được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Bình Phước + Bà Rịa-Vũng Tàu . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
HUỲNH PHƯỚC PHI -  QUẢN LÝ KHU VỰC HẬU GIANG
14/09/2023 - 08:39 Thông báo
HUỲNH PHƯỚC PHI - QUẢN LÝ KHU VỰC HẬU GIANG
Ngày 12/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Huỳnh Phước Phi được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN VĂN NHO - Quản lý  khu  vùng  Đà Nẵng
14/09/2023 - 08:16 Thông báo
NGUYỄN VĂN NHO - Quản lý khu vùng Đà Nẵng
Ngày 13/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN VĂN NHO được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Đà Nẵng. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM THANH PHÚ- Quản lý khu vực Sóc Trăng
14/09/2023 - 08:14 Thông báo
PHẠM THANH PHÚ- Quản lý khu vực Sóc Trăng
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM THANH PHÚ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Sóc Trăng. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC CẦN THƠ
12/09/2023 - 15:07 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC CẦN THƠ
Ngày 13/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Cần Thơ . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ HẮC HẢI - Quản lý khu vực Đồng Nai
12/09/2023 - 14:48 Thông báo
LÊ HẮC HẢI - Quản lý khu vực Đồng Nai
Ngày 12/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ HẮC HẢI được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC AN GIANG
11/09/2023 - 15:11 Thông báo
BỔ NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC AN GIANG
Ngày 11/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Lê Công Ngân được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh An Giang . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
VŨ THỊ THANH NGA - Quản lý khu vực Hưng Yên
08/09/2023 - 10:51 Thông báo
VŨ THỊ THANH NGA - Quản lý khu vực Hưng Yên
Ngày 08/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà VŨ THỊ THANH NGA được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Hưng Yên. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN TRỌNG AN - Quản lý  khu  vực Đồng Nai
08/09/2023 - 09:58 Thông báo
NGUYỄN TRỌNG AN - Quản lý khu vực Đồng Nai
Ngày 08/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà Nguyễn Trọng An được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
QUÀNG VĂN CHỦNG  - Quản lý  khu  vực Sơn La
08/09/2023 - 09:57 Thông báo
QUÀNG VĂN CHỦNG - Quản lý khu vực Sơn La
Ngày 08/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà Quàng Văn Chủng được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Sơn La. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ VĂN HUY - Quản lý khu vực Đăk Lăk
08/09/2023 - 09:57 Thông báo
LÊ VĂN HUY - Quản lý khu vực Đăk Lăk
Ngày 08/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ VĂN HUY được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đăk Lăk. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo