Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
BÙI PHI TRƯỜNG - QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH DĐỊNH
06/10/2023 - 08:40 Thông báo
BÙI PHI TRƯỜNG - QUẢN LÝ KHU VỰC BÌNH DĐỊNH
Ngày 06/10/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Bùi Phi Trường được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Bình Định. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Đào Công Trình - Bổ Nhiệm Quản Lý Khu Vực Hà Nội
25/09/2023 - 08:40 Thông báo
Đào Công Trình - Bổ Nhiệm Quản Lý Khu Vực Hà Nội
Ngày 01/10/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Đào Công Trình được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hà Nội. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHÙNG THỊ CHÀ - Quản lý  khu  vực Hưng Yên
23/09/2023 - 09:08 Thông báo
PHÙNG THỊ CHÀ - Quản lý khu vực Hưng Yên
Ngày 22/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHÙNG THỊ CHÀ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hưng Yên. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRƯƠNG THỊ HẠNH - Quản lý  khu  vực Thanh Hóa
23/09/2023 - 09:07 Thông báo
TRƯƠNG THỊ HẠNH - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 22/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà TRƯƠNG THỊ HẠNH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Trần Thị Kim Luyến-Quản Lý Khu Vực Quảng Bình
20/09/2023 - 09:42 Thông báo
Trần Thị Kim Luyến-Quản Lý Khu Vực Quảng Bình
Ngày 20/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Trần Thị Kim Luyến được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Nguyễn Hữu Đức - Quản Lý Khu Vực Thanh Hóa
20/09/2023 - 09:33 Thông báo
Nguyễn Hữu Đức - Quản Lý Khu Vực Thanh Hóa
Ngày 20/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Nguyễn Hữu Đức được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Nguyễn Thanh Hà - Quản Lý Vùng Thanh Hóa
20/09/2023 - 09:30 Thông báo
Nguyễn Thanh Hà - Quản Lý Vùng Thanh Hóa
Ngày 20/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Nguyễn Thanh Hà được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Nguyễn Thị Oanh - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
18/09/2023 - 09:28 Thông báo
Nguyễn Thị Oanh - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Nguyễn Thị Oanh được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Trần Thị Hiền - Quản Lý khu Vực Hà Nam
18/09/2023 - 09:09 Thông báo
Trần Thị Hiền - Quản Lý khu Vực Hà Nam
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Bà Trần Thị Hiền được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Đỗ Văn Hải - Bổ Nhiệm quản Lý Khu Vực Hà Nam
18/09/2023 - 09:03 Thông báo
Đỗ Văn Hải - Bổ Nhiệm quản Lý Khu Vực Hà Nam
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Đỗ Văn Hải được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Vũ Văn Nhất - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
18/09/2023 - 08:57 Thông báo
Vũ Văn Nhất - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Vũ Văn Nhất được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Đoàn Văn Toản - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
18/09/2023 - 08:51 Thông báo
Đoàn Văn Toản - Quản Lý Khu Vực Hà Nam
Ngày 15/09/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông Đoàn Văn Toản được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ông trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo